Aj takto sa “ZUBATÁ” zakráda do niektorrých prevádzok kín a to čo tam potom zostane ...

Stojí za to !!!

Dk Dubravka

Dk Dúbravka kino

Neoficiálna stránka DK Dúbravka - kina

Placeholder  Image Placeholder  Image Placeholder  Image

Naše kino disponuje 340 miestami na sedenie a nachádza sa v čevenej sále Domu kultúry v Dúbravke. Naše vybavenie premietacej techniky, prešlo rekonštrukciou v roku 2004-2005 a kino disponuje priestorovým ozvučením Dolby stereo ProLogic2 . Naše čítacie zariadenie namontovala firma SBL Acoustic a Dolby sorround zvuk má na starosti kino značky Marantz. Koncové zosilňovače sú značky BV Audio. To zanmená že premitame v systéme 5+1. Ľavý + stredový reproduktor+ pravý + subbwoofer a v neposlednom rade prietorový zvuk dopĺňa jú efektové reproduktory..

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Dúbravka zriadilo v roku 1991 Dom kultúry Dúbravka ako samostatnú príspevkovú organizáciu, základnou úlohou ktorej je koncepčné zabezpečovanie, sprostredkovanie a vytváranie podmienok rozvoja miestnej kultúry, záujmových a umeleckých aktivít v našej mestskej časti v súlade s kultúrnymi, spoločenskými a výchovno - vzdelávacími potrebami obyvateľov Dúbravky.

Dramaturgická štruktúra obsahuje podujatia miestneho aj medzinárodného významu, divadelné a filmové predstavenia, koncerty, tanečné zábavy, plesy, ľudové veselice, výstavy, vytvára podmienky pre záujmovo – umeleckú činnosť mládeže prostredníctvom tanečných súborov, ktoré u nás pôsobia. Organizuje prednášky, besedy, dialógy a stretnutia.

Dom kultúry zabezpečuje propagáciu svojich aktivít, ako aj aktivít organizovaných mestskou časťou Bratislava – Dúbravka.

V oblasti vlastnej hospodárskej činnosti prenajíma svoje reprezentačné priestory nevyužité na vlastnú činnosť vrátane technického a technologického vybavenia.

Výtvarné umenie prezentuje v priestoroch galérie „Villa Rustica“.

V roku 2006 bolo uznesením Miestneho zastupiteľstva schválené zlúčenie Miestnej knižnice s Domom kultúry, čo znamenalo rozšírenie činnosti o komplexné zabezpečovanie knižnično – informačných služieb na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka.

 

[uvod] [Dk Dubravka] [Kontakt] [DK Devín] [Amfik Stupava] [Ex - Kino Odboj -BA] [Ex-kino Devín]