Aj takto sa “ZUBATÁ” zakráda do niektorrých prevádzok kín a to čo tam potom zostane ...

Stojí za to !!!

DK Devín

Kino DK - Devín v Devíne

Od roku 1.1.2008 opäť funguje kino v Devíne. Prevádzkuje ho spoločnosť Statornix. Kino malo zo začiatku hrací profil stredy a nedele, ale nakoľko bola slabá účasť divákov tak kino od septembra premiata v režime siba tredy a mimoriadne aj v iný deň. 

Placeholder  Image
Placeholder  Image

Technické vybavenie bolo nutné obnoviť nakoľko sa v roku 2005 zmenilo snímanie zvuku na laserové /červené svetlo/ tak kino muselo postúpiť obnovu. Aj vybavenie zvukovej aparatúry sa nezaobišlo bez zmien. Pôvodná zvuková sústava AKT musela byť nahradená kvalitným ozvučením BV Audio a Behringerom mix pultom. Kino disponuje aj možnosťou ozvučovacích akcií. Celkový výkon aparatúry je 850 Watt, ale v dôsledku toho, že kinosála má staré okná tak sa nedá naplno využiť /susedia/.

V dohľadnej dobe sme chceli urobiť priestorová zvuk, ale n finančné možnosti to nedovoľujú. Ak by ľudia do kina chodili vo väčšom počte určite by sa peniažky našli. Naša prevádzka je nezávislá od mesta a aj od MČ Devín. Kino ťaháme tzv. svojpomocne . Každá ruka je vítaná, ak chceme kino ako jedno z posledných v Ba zachrániť. V Ba z klasických jednosálových kín už nefunguje okrem kina Mladosť žiadna prevádzka.

[uvod] [Dk Dubravka] [DK Devín] [Kontakt] [Amfik Stupava] [Ex - Kino Odboj -BA] [Ex-kino Devín]