Aj takto sa “ZUBATÁ” zakráda do niektorrých prevádzok kín a to čo tam potom zostane ...

Stojí za to !!!

Ex - Kino Odboj -BA

Aj toto bolo jedo z bratislavských kín . Dnes už bohužiaľ neexistujúcich. V dnešnej dobe muselo ustúpiť Mestskému múzeu nakoľko múzeum nemalo kde meť depozit. Tak predstaviteľia mesta usúdili, že bude najlepšie depozit urobit z kina Odboj v Dúbravke.

www.kinecko.ine.sk

TAKTO VYPADAL VESTIBUL KINA ODBOJ

www.kinecko.ine.sk

TAKTO VYZERALA KINOSÁLA KINA ODBOJ

www.kinecko.ine.sk

PREMIETACIA TECHNIKA V KINE ODBOJ

 

www.kinecko.ine.sk

PREMIETACIA TECHNIKA V KINE ODBOJ

Tu sa už nachádzame v stave “Rekonštrukcie” , ale ako by povedal jeden človek kamarát kino pred Dekonštrukciou. Nakoniec posúďte. Aj kino Obzor sa zavrelo z dôvodu rekonštrukcie.

www.kinecko.ine.sk

Kinosála sa urýchlene rozobrala a zmizli aj stupne. Vtedajší starosta MĆ Dúbravka nemal záujem kino nechať pre dúbravčanov aj keď bola snaha aby kino prešlo pod MČ, ale snaha vyšla navnivoč. Dokonca existovali aj tri varianty na prevádzku kina a jeho záchranu !Tie sa však nestretli s ochotou, aby tento kultúrny stánok fungoval. Bolo to milé útulné kinečko, kde sa radi stretávali hlavne mladí ľudia ale nevynímajúch aj staršiu generáciu.

www.kinecko.ine.sk

www.kinecko.ine.sk

[uvod] [Dk Dubravka] [DK Devín] [Amfik Stupava] [Ex - Kino Odboj -BA] [Ex-kino Devín]

www.kinecko.ine.sk

www.kinecko.ine.sk