Aj takto sa “ZUBATÁ” zakráda do niektorrých prevádzok kín a to čo tam potom zostane ...

Stojí za to !!!

Ex-kino Devín

Vážený návštevník, tak toto je bývalé kino v Devínskej Novej Vsi, na ulici Opletalova. Toto kino zaniklo spolu s kinami Odboj, Obzor, Nádej v roku 2002. Od tej doby sa MĆ nedostala k jeho obnove a kino pomaličky ale iste chátra. Nekoná sa v ňom nič. Bolo potrebné urobiť rekonštrukciu kúrenia a na to MČ od roku 2002 nenašla potrebné prostriedky..... Smola.... Posledne kino prevádzkovala firma Bioscop, ktorá sa zrejme nedohodla na ďalšej prevádzkeMČ sa intenzívne usilovala kino previsť do správy a majetku MČ a to sa jej aj podarilo. Je však otázne načo a za akým cieľom. Keď kino do dnešného dňa nefunguje a ani sa len nečrtá jeho sprevádzkovanie. Bolo by možno namieste opýtať sa radních pánov a panie prečo dopustia takýto stav !!!  Je to škoda pre obyvateľov DNV , ktorí nemaú kam chodiť za filmovou kultúrou.  Od roku 2008 sa ako alternatíva načrtka prevádzka kina v MČ Devín v Dome kultúry. To je iba slabá náplasť za kino v DNV.  Všeličo sa čerpá z EU fondov a WV tiež by mohol byť rád ak by mal pre svojich zamestancov kultúrne vyžitie kúsok od fabriky.

[uvod] [Dk Dubravka] [DK Devín] [Amfik Stupava] [Ex - Kino Odboj -BA] [Ex-kino Devín]