Aj takto sa “ZUBATÁ” zakráda do niektorrých prevádzok kín a to čo tam potom zostane ...

Stojí za to !!!

Kontakt

Kontakt:

 

Kino DK Devín sa nachádza v mestskej časti Devín a sídli v dome kultúry.

Kino DK Devín, Rytierska 2, Bratislava Devín

 

www.dkdevin.amfik.sk oficiálna webová stránka

mail: dkdevin@amfik.sk

[uvod] [Dk Dubravka] [DK Devín] [Kontakt] [Amfik Stupava] [Ex - Kino Odboj -BA] [Ex-kino Devín]